Otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w 12 Seminarium dotyczącym działań ułatwiających rozwój energetyki rozproszonej pod tytułem: „Rozwiązania wspierające rozwój energetyki rozproszonej w Polsce„, które odbędzie się 12 marca 2020 roku na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w budynku B1 (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki), w sali H24 (Lokalizację budynku B-1 na mapie sprawdzić można <tutaj>).
Kolejne seminarium organizowane w ramach projektu KlastER będzie poświęcone działaniom ułatwiającym rozwój energetyki rozproszonej w Polsce zarówno w perspektywie krótkookresowej, jak i dłuższej, strategicznej.

W pierwszej części seminarium zostaną przedstawione szczegóły planowanych do wprowadzenia w najbliższym czasie rozwiązań wspierających działalność prosumentów i wspólnot energetycznych. Propozycje rządowe zostaną skonfrontowane z postulatami przedstawicieli lokalnych inicjatyw energetycznych.

Następnie przewidziana jest prezentacja członków Rady Programowej Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej (SKER). Rada Programowa jest ciałem decyzyjnym SKER.

Część druga seminarium będzie poświęcona dyskusji nad założeniami do strategii rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce. Po wystąpieniach wprowadzających przewidziana jest dyskusja z udziałem członków Rady Programowej SKER oraz wszystkich zebranych. W efekcie oczekujemy wypracowania wytycznych programowych do dalszych prac nad strategią.

Organizatorami są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER – Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Aktywów Państwowych (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

Udział w Seminarium jest bezpłatny, jednak, z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, organizator prosi o możliwie szybkie potwierdzenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
Seminarium będzie transmitowane na żywo na kanale YouTube Projektu KlastER, gdzie znajdą Państwo nagrania z dotychczasowych eventów.
Organizatorzy zachęcają również do śledzenia mediów społecznościowych Projektu: Facebook | Twitter | LinkedIn | strona WWW.