Możliwości, jakie niesie ze sobą sieć 5G i rozwój Internetu Rzeczy, nowe modele biznesowe dające firmom szansę na uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz predyspozycja polskich przedsiębiorstw do wypływania na błękitny ocean będą tematem Diginno Innovation Session – dyskusji, która odbędzie się 9 marca 2020 roku w Warszawie. Zapraszamy osoby reprezentujące kadrę kierowniczą firm produkcyjnych i związanych z cyfryzacją tego sektora.

Sesja, zatytułowana „5G, Internet Rzeczy – kto będzie pływał w błękitnym oceanie? Nowe modele biznesowe w Przemyśle 4.0”, poświęcona będzie szansom wynikającym z rozwoju techniki i technologii, w szczególności sieci 5G i Internetu Rzeczy. Postaramy się znaleźć odpowiedź na pytania: czy polskie firmy są gotowe aby konkurować na nowych rynkach, czy widzą szanse wynikające z postępu technicznego i technologicznego, na ile prawodawstwo przewiduje zmiany i wychodzi im naprzeciw?

Dyskusja realizowana jest w ramach projektu Digital Innovation Network (DIGINNO), ukierunkowanego na przyspieszenie rozwoju gospodarki cyfrowej i procesu przejścia na jednolity rynek cyfrowy w Regionie Morza Bałtyckiego. Sesję rozpocznie Idongesit Williams, wykładowca Uniwersytetu Aalborg w Kopenhadze wystąpieniem odnoszącym się do wyników Business Needs Assesment w regionie krajów Morza Bałtyckiego. Moderatorem panelu będzie Krzysztof Chełpiński (KIGEiT), natomiast w dyskusji udział wezmą Małgorzata Bieniaszewska (MB-Pneumatyka), Aleksander Poniewierski (EY) oraz Paweł Wideł (Groupe PSA/Opel).

Sesja Diginno Innovation Session odbędzie się w poniedziałek 9 marca w godz. w godz. 14.00 – 15.15 w warszawskim hotelu Hilton przy ul. Grzybowskiej 63. Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do rejestracji: https://app.evenea.pl/event/diginno/

Więcej informacji o programie DIGINNO na: https://kigeit.org.pl/diginno/

DIGINNO – informacje o projekcie

Digital Innovation Network (DIGINNO), projekt realizowany w Polsce przez KIGEiT jest ukierunkowany na przyspieszenie rozwoju gospodarki cyfrowej i procesu przejścia na jednolity rynek cyfrowy w Regionie Morza Bałtyckiego. Ma to nastąpić poprzez rozwijanie umiejętności decydentów, przedsiębiorstw (ze szczególnym uwzględnieniem MŚP), stowarzyszeń branżowych, które umożliwią szybsze i wydajniejsze wdrażanie cyfrowych rozwiązań. Działania pokazujące nowe możliwości w zakresie Przemysłu 4.0 są ważnym elementem tego procesu.

O Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji

KIGEiT powstała w 1992 roku i działa na podstawie ustawy o izbach gospodarczych. Jest organizacją typu not-for-profit, zrzeszającą grupę podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją, handlem, usługami lub pracami naukowo-badawczymi w zakresie lub na rzecz elektroniki, telekomunikacji, informatyki, teleinformatyki, energetyki, elektrotechniki, automatyki przemysłowej, a także audiowizualnych mediów elektronicznych. KIGEiT zrzesza ponad 190 członków, którzy zatrudniają bezpośrednio ponad 58 000 osób i mają przychody na poziomie ponad 68 mld zł rocznie. KIGEiT jest członkiem DigitalEurope, Krajowej Izby Gospodarczej oraz Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej

Dodatkowe informacje:

Dorota Sapija, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, e-mail: dorota.sapija@kigeit.org.pl

tel. 608 03 84 01