W dniu 12 lutego 2020 r. nasza Izba wraz z DIGITALEUROPE  wystąpiła z pismem do Premiera Mateusza Morawieckiego o poparcie w toczącej się dyskusji nad budżetem UE na lata 2021 – 2027, relokacji środków na rzecz działań, które przyspieszą proces cyfryzacji i przygotują Europę na przyszłość. Postulaty te dotyczyły:

  • Zwiększenia udziału wydatków z budżetu UE na transformację cyfrową do 10%. Obecnie wynosi ona około 3%.
  • Znaczącego rozszerzenia programu „Cyfrowa Europa” z 9,2 mld euro do 25 mld euro, aby zmaksymalizować krótko- i średnioterminowy wpływ na umiejętności, sztuczną inteligencję oraz cyfryzację MŚP w całej UE.
  • Włączenia technologii cyfrowych do całego programu ramowego w zakresie badań naukowych „Horyzont Europa”.
  • Przeznaczenia konkretnych środków na innowacje cyfrowe z innych programów finansowania, takich jak Wspólna Polityka Rolna, czy Polityka Spójności.
  • Zwiększenie całkowitego finansowania badań i rozwoju z 2 % do 3 % PKB UE.

Z pełną treścią pisma mogą się Państwo zapoznać  <tutaj>.