W dniu 13.02.2020 r. w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego odbyło się spotkanie SENA KIGEiT z Wojewodą Mazowieckim p. Konstantym Radziwiłłem. Ze strony KIGEiT w spotkaniu udział wziął udział Stefan Kamiński – Prezes KIGEiT oraz członkowie  Sekcji Elektronicznych Nośników Audiowizualnych (SENA).
Spotkanie dotyczyło przyjęcia przez Radę Warszawy warszawskiej Uchwały krajobrazowej. Reprezentanci KIGEiT przedstawili wniosek o podjęcie działań, które pozwolą na unieważnienie podjętej w dniu 16 stycznia 2020 roku przez Radę m.st. Warszawy uchwały nr XXV/697/2020 w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Wskazali na następujące uchybienia i zagrożenia wiążące się z jej przyjęciem przez Radę:
  • uchybienia w uchwale mogące skutkować jej nieważnością;
  • niekonstytucyjność;
  • wyeliminowanie nowych technologii;
  • uchwała daje monopol dla działania kilku podmiotów na rynku reklamy.
Prezes KIGEiT przekazał pismo, w którym zostały wymienione i opisane argumenty wspierające wniosek KIGEiT o unieważnienie Uchwały.
Pismo KIGEiT znajdą Państwo <tutaj>