Dnia 11 grudnia 2019 r. w siedzibie KIGEiT w Warszawie odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Zgromadzenie Członków SPAE KIGEiT będące siódmym spotkaniem członków sekcji. Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniem zarządu za okres upływającej kadencji. Następnie udzieliło skwitowania ustępującemu zarządowi i dokonało wyboru nowego zarządu w kadencji 2019-22.

W kadencji 2019-22 wybrano nastepujący skład Zarządu Sekcji Producentów Aparatury Elektrycznej:

Marek Tobiacelli (Siemens) – Przewodniczący
Jacek Lubecki (Hager Polo) – Wiceprzewodniczący
Bostian Leban (ETI Polam) – Członek Zarządu