Przedstawiamy ostatnie ostrzeżenia, które ukazały się w systemie RAPEX nt. przedłużacza sieciowego, przetwornika mocy i ładowarek USB.

Ostrzeżenie w systemie RAPEX  (Alert RAPEX  – A12/1896/19 w j. PL i EN) nt. przedłużacza sieciowego sprzedawanego pod marką QIAOSHENG. Powodem umieszczenia w systemie był fakt, że produkty nie spełniają wymagań dyrektywy niskonapięciowej i odpowiedniej normy europejskiej EN 60884, tzn. części pod napięciem mogą być dostępne. Użytkownik może dotykać ich i odbierać porażenie prądem. Pondato kable moga się przegrzewać podczas uzytkowania, zwiększając ryzyko pożaru. Środki zlecone przez władze publiczne: Wycofanie produktu od użytkowanika końcowego, wycofanie produktu z rynku.


Ostrzeżenie w systemie RAPEX  (Alert RAPEX  – A12/1913/19 w j. PL i EN) nt. ładowarki USB sprzedawanego pod marką yanglian1438857 . Powodem umieszczenia w systemie był fakt, że produkty nie spełniają wymagań dyrektywy niskonapięciowej i odpowiedniej normy europejskiej EN 60950, tzn. części pod napięciem mogą być dostępne. Użytkownik może dotykać ich i odbierać porażenie prądem. Środki zlecone przez władze publiczne: produkt został usunięty przez eBay.


Ostrzeżenie w systemie RAPEX  (Alert RAPEX  – A12/1918/19 w j. PL i EN) nt. przetwornika mocy sprzedawanego pod nieznaną marką. Powodem umieszczenia w systemie był fakt, że produkty nie spełniają wymagań dyrektywy niskonapięciowej i odpowiedniej normy europejskiej EN 61558-2, tzn. bezpiecznik jest nieodpowiedni i urządzenie może w konsekwencji się przegrzać w konsekwencji może to doprowadzić do porażenie prądem. Środki zlecone przez władze publiczne: Wycofanie produktu od użytkowanika końcowego, wycofanie produktu z rynku.


Ostrzeżenie w systemie RAPEX  (Alert RAPEX  – A11/0075/19 w j. PL i EN) nt. ładowarki USB sprzedawanej pod marką SWISSTEN. Powodem umieszczenia w systemie był fakt, że produkty nie spełniają wymagań dyrektywy niskonapięciowej i odpowiedniej normy europejskiej EN 60950, tzn. moc elektryczna produktu jest niewystarczająca w związku z tym istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Środki zlecone przez władze publiczne: Ostrzeganie konsumentów przed ryzykiem, zakaz wprowadzania produktu do obrotu oraz wszelkie środki towarzyszące.


Ostrzeżenie w systemie RAPEX  (Alert RAPEX  – A11/0076/19 w j. PL i EN) nt. ładowarki USB sprzedawanej pod marką SWISSTEN. Powodem umieszczenia w systemie był fakt, że produkty nie spełniają wymagań dyrektywy niskonapięciowej i odpowiedniej normy europejskiej EN 60950, tzn. moc elektryczna produktu jest niewystarczająca w związku z tym istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Środki zlecone przez władze publiczne: Ostrzeganie konsumentów przed ryzykiem, zakaz wprowadzania produktu do obrotu oraz wszelkie środki towarzyszące.


Więcej informacji o decyzjach urzędowych dotyczących niebezpiecznych produktów z branży elektrotechnicznej znajdą Państwo na naszej stronie prowadzonej przez Sekcję Producentów Aparatury Elektrycznej (SPAE) w zakładce: Decyzje urzędowe dot. niebezpiecznych produktów