11.12.2019 r. Komisja Europejska przedstawiła założenia Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal). Komunikat zawiera mapę drogową wszystkich przewidywanych kluczowych polityk i środków niezbędnych do osiągnięcia zielonego porozumienia. W założeniach są wyraźne odniesienia do technologii cyfrowych i powiązania ze strategią przemysłową.

Europejski Zielony Ład ma na celu poprawę dobrostanu obywateli. Przekształcenie Europy w kontynent neutralny dla klimatu oraz ochrona środowiska naturalnego będą korzystne dla ludzi, planety i gospodarki.

Cele UE:

  • Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.
  • Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń
  • Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii
  • Zapewnienie, aby transformacja odbywała się w sposób sprawiedliwy i włączający.

Do 2050 r. UE stanie się kontynentem neutralnym dla klimatu. Komisja przedstawi projekt europejskiego prawa o klimacie, aby przekształcić to
zobowiązanie polityczne w zobowiązanie prawne i pobudzić inwestycje. Osiągnięcie tego celu będzie wymagało działań we wszystkich sektorach gospodarki.