Grupa projektowa DIGINNO-Proto eCMR złożona z przedstawicieli z Estonii, Łotwy, Litwy i Polski zebrała się 6 grudnia w Tallinie. W ramach projektu eCMR we współpracy z odpowiednimi organizacjami sektora publicznego (służbami podatkowymi, celnymi, policją itd.) zostanie stworzony prototyp cyfrowego ekosystemu kompatybilnego z usługami publicznymi w celu natychmiastowej elektronicznej wymiany międzynarodowych danych logistycznych między Estonią, Łotwą, Litwą i Polską.

Pierwsza część spotkania poświęcona została określeniu specyfikacji technicznej dla prototypu eCMR  dla zarządzania w czasie rzeczywistym cyfrowym korytarzem towarowym z Estonii do Polski. Zaproszenie do składania ofert na prototyp planowane jest na koniec stycznia 2020 r.

Pomimo wykorzystywania w większości firm transportowych systemów elektronicznych, dokumentacja używana w transporcie drogowym jest w przeważającej części prowadzona w formie papierowej co stanowi znaczące obciążenie czasowe, jak i finansowe w jej procesowaniu. Brakującym elementem jest bezpieczny i budzący zaufanie sposób wymiany danych eCMR pomiędzy podmiotami rządowymi a operatorami usług eCMR.

Dostęp w czasie rzeczywistym do danych stanowi dodatkową wartość dla klientów, operatorów logistycznych oraz przewoźników. Dodatkowo eCMR przyspieszyłby procedury kontrolne i ułatwił komunikację między władzami publicznymi.

Większa przejrzystość na rynku transportowym może prowadzić do większych wpływów z podatków, poprawy nadzoru i planowania budżetu, na przykład w przypadku inwestycji infrastrukturalnych.

Projekt pilotażowy dla cyfrowo funkcjonującej trasy logistycznej z Estonii do Polski zostanie zrealizowany jesienią 2020 r.

Projekt jest prowadzony przez estońskie Ministerstwo Spraw Gospodarczych i Komunikacji. Partnerami projektu są organizacje rządowe (ministerstwa, administracja drogowa, urząd skarbowy i celny, policja itp.), stowarzyszenia logistyczne i przewoźników drogowych oraz firmy opracowujące technologie informatyczne z krajów bałtyckich i Polski.