Wszystkich członków Sekcji Producentów Aparatury Elektrycznej (SPAE) zapraszamy do udziału w Walnym Zgromadzeniu Sekcji, które odbędzie się w dniu 11 grudnia 2019 roku, od godz. 09:00 do 13:00 w siedzibie KIGEiT, przy ul. Stępińskiej 22/30, lok. 110. Materiały dla członków biorących udział w Zgromadzeniu zostaną przesłane elektronicznie.


UWAGA! Przedstawiciele firm-członków Sekcji chcący wziąć udział w głosowaniu uchwał powinni dostarczyć przed rozpoczęciem Zgromadzenia wypełnione pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu.