Otrzymaliśmy zaproszenie na Społeczne aspekty energetyki rozproszonej, które odbędzie się 14 listopada 2019 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, budynek B1, sala H24.
Organizatorami Forum są członkowie konsorcjum realizującego projekt „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)” – Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Energii (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

Celem spotkania będzie dyskusja społecznych uwarunkowań rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce. W szczególności omawiane będą zagadnienia istotne z punktu widzenia istniejących klastrów energii i tych dopiero powstających. Ważnym kontekstem spotkania będą zmiany oraz ich konsekwencje dla spółdzielczości energetycznej czy zachowań prosumenckich. Zidentyfikowane zostaną istniejące rozwiązania oraz zapotrzebowanie na regulacje i narzędzia informatyczne niezbędne do wsparcia energetyki rozproszonej i obywatelskiej. Istotnymi tematami dyskusji będą spółdzielnie energetyczne, obecne źródła dofinansowania i działalność źródeł rozproszonych na rynku hurtowym.
Udział w Konferencji jest bezpłatny, jednak, z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, organizator prosi o możliwie szybkie potwierdzenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ograniczenia uczestnictwa w seminarium do jednego przedstawiciela instytucji.