Komisja UE skierowała do podmiotów gospodarczych zawiadomienie o nowych propozycjach zawieszeń poboru ceł. Wnioski zostały złożone przez kraje członkowskie UE oraz Turcję. Zgodnie z procedurą ustanawiania środków taryfowych, jeżeli na terenie UE istnieje producent towaru, którego dotyczy wniosek może on złożyć sprzeciw do propozycji ustanowienia zawieszenia poboru cła lub ustanowienia kontyngentu taryfowego. Sprzeciw taki powinien być przygotowany według wzoru i przekazany w formie elektronicznej do Wydział Środków Handlowych Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Z kolei Wydział sprzeciw przekaże do Komisji Europejskiej. Termin składania sprzeciwów do obecnie obowiązujących regulacji tj. zawieszeń poboru ceł oraz kontyngentów taryfowych upływa z dniem 8 listopada 2019 roku. Natomiast sprzeciwy/poparcia do nowych wniosków należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2019 roku. Wzorem lat ubiegłych opracowaliśmy dla członków naszej Izby wyciąg z listy wniosków dotyczących towarów dla branży elektronicznej i telekomunikacyjnej (jest on dostępny dla członków naszej Izby – wysyłamy go drogą elektroniczną w Biuletynie Informacyjnym Regulacji Celnych). Pełną listę propozycji zawieszeń znajdą Państwo na stronie internetowej MPiT. Natomiast na stronie KE mogą Państwo znaleźć więcej informacji o zawieszeniach i kontyngentach zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z nami na adres poczty elektronicznej KIGEiT. Sprawa zawieszeń i kontyngentów jest prowadzona w ramach Komitetu Polityki Handlowej (KPH) naszej Izby.