Z Dyrekcji Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Samorządu woj. Mazowieckiego, dostaliśmy zaproszenie na spotkanie Forum IOB, które poświęcone będzie jedynie obszarowi chemicznemu i odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2019 roku w godz. 10:30 – 15:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego (ul. Jagiellońska 26 w Warszawie, sala konferencyjna na parterze).
Zaproszeni prelegenci spróbują przyjrzeć się wyzwaniom, jakie niesie funkcjonowanie w tym obszarze, zarówno z punktu widzenia młodego wynalazcy, doświadczonego naukowca, jak i firmy chcącej wejść na rynki zagraniczne. W programie spotkania przewidziany jest warsztat, nt. Możliwości współpracy międzyregionalnej w kontekście inteligentnej specjalizacji.
W gronie prelegentów wystąpią:
  • Pan Yuri van Loon – przedstawiciel ReConfirm, konsultant ds. polityki i badań w Ecorys, który poprowadzi warsztat o możliwościach współpracy międzyregionalnej w kontekście inteligentnej specjalizacji
  • Pan Mariusz Kaczmarek – Senior Ekspert Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, który powie o chemii przyszłości – kluczowych kierunkach rozwoju strategicznego tego sektora gospodarki
  • Pan dr hab. inż. Marek Marcinek – prof. Politechniki Warszawskiej, który zabierze głos na temat wyzwań w świecie nauki.
Spotkanie odbędzie się w języku angielskim i nie jest przewidziane tłumaczenie. Liczba miejsc ograniczona. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Organizatora. Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie chęci udziału w spotkaniu drogą elektroniczną lub telefonicznie (22) 511-74-24 do 23 sierpnia 2019 roku do godz. 12:00.