W dniu 16 lipca 2019 roku Izba wysłała do Ministra Cyfryzacji stanowisko, w którym odniosła się do kolejnej wersji projektu rozporządzenia w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylającego dyrektywę 2002/58/WE. Stanowisko zostało wysłane do Ministerstwa Cyfryzacji. Stanowisko zostało wypracowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych naszej Izby (SOT).