Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla interfejsów umożliwiających wykonywanie zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, który został skierowany do konsultacji publicznych z 7-dniowym terminem zgłaszania uwag.

Proponowane rozwiązanie ma na celu umożliwienie dostępu przez podmioty uprawnione, jakimi są Służba Ochrony Państwa oraz Biuro Nadzoru Wewnętrznego, do przekazów telekomunikacyjnych, nadawczych lub odbieranych przez użytkownika końcowego lub telekomunikacyjne urządzenie końcowe oraz posiadanych przez przedsiębiorcę danych związanych z przekazami telekomunikacyjnymi oraz dostępu do zatrzymywanych danych, które są generowane lub przetwarzane w sieci telekomunikacyjnej.

Projekt jest dostępny również na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie uwag do projektu rozporządzenia na adres poczty elektronicznej w terminie do 9 lipca 2019 roku. Prace będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT) działającej w naszej Izbie.