W poniedziałek 17 czerwca 2019 r. odbyły się wybory władz SIT, poniżej przedstawiamy aktualny skład Zarządu:

Prezes – Andrzej Dulka

Wiceprezesi – Krzysztof Heller, Piotr Zwierzykowski

Skarbnik – Marek Rusin

Członkowie Zarządu – Zbigniew Krawczyk, Sławomir Gorzelany, Piotr Kuriata, Mirosław Stando

Gratulujemy wyboru i życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z pełnionej funkcji.

SIT skupia ponad 2500 członków, stanowiąc forum wymiany doświadczeń, oraz umożliwiając rozwój zawodowy w zakresie telekomunikacji.