Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Energii przedstawiło projekty pięciu rozporządzeń dotyczących kogeneracji. Dotyczą one m.in. zakresu danych niezbędnych do wyliczania premii gwarantowanej i kogeneracyjnej, kosztów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych wybudowania i funkcjonowania jednostki kogeneracji itp.
Wszystkie przedstawione przez resort projekty zostały opublikowane w Rządowym Centrum Legislacji. Są to odpowiednio:

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie uwag i komentarzy, na adres poczty elektronicznej: kigeit@kigeit.org.pl w terminie do 8 maja 2019 roku. Prace w naszej Izbie nad zbieraniem uwag i komentarzy będą prowadzone w ramach Sekcji Inteligentnych Sieci – Smart Grid (SIS-SG).


Wyniki konsultacji: KIGEiT nie zgłosiła uwag.