Ukazało się kolejne ostrzeżenia (raport) w systemie RAPEX nt. wyłączników różnicowo-prądowych (RCCB) sprzedawanych pod marką HAROC. Powodem umieszczenia w systemie był fakt, że produkt nie spełniają wymagań dyrektywy niskonapięciowej i odpowiedniej normy europejskiej EN 61009, tzn. nie przerywa obwodu elektrycznego w przypadku usterki. W konsekwencji nie chroni przed porażeniem prądem elektrycznym lub może się przegrzać, prowadząc do pożaru. Środki zlecone przez władze publiczne: Wycofanie produktu od użytkowników końcowych. 

Więcej informacji o decyzjach urzędowych dotyczących niebezpiecznych produktów z branży elektrotechnicznej znajdą Państwo na naszej stronie prowadzonej przez Sekcję Producentów Aparatury Elektrycznej (SPAE) w zakładce: Decyzje urzędowe dot. niebezpiecznych produktów

Alert Rapex: Dotyczący marki HAROK