Z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) otrzymaliśmy informację o zamieszczeniu zaproszenia do składania założeń projektów wpisujących się w łańcuch wartości pełnego cyklu życia baterii nowej generacji dla pojazdów oraz stacjonarnych systemów magazynowania energii. Projekty można składać bezpośrednio w MPiT do 6 maja 2019 r. do godz. 16.00 na adres email eba@mpit.gov.pl.

Projekt powinien być sporządzony wg wzoru na nie więcej niż 20 stronach.

Zaproszenie ma na celu zidentyfikowanie przedsiębiorstw oraz planowanych przez nie do realizacji projektów, wpisujących się w łańcuch wartości cyklu życia baterii nowej generacji, których realizacja będzie możliwa dzięki uzyskaniu pomocy publicznej w ramach mechanizmu IPCEI. Po zakończeniu tego etapu, pozytywnie ocenieni wnioskodawcy poproszeni zostaną o rozwinięcie koncepcji i przygotowanie pełnych wniosków projektowych.

W poprzedniej edycji konkursu fundusze w wysokości 1,75 mld euro zostały przyznane na projekty badawczo-rozwojowe z dziedziny mikroelektroniki. Celem projektów było prowadzenie badań, opracowanie innowacyjnych technologii i komponentów (np. układów scalonych, układów scalonych i czujników), które mogą być zastosowane zarówno w urządzeniach domowych jak i przemyśle.