Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Środowiska przedstawiło projekty ośmiu rozporządzeń dotyczących gospodarki odpadami. Dotyczą one m.in. recyklingu, opłaty depozytowej, a także organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wszystkie rozporządzenia mają wejść w życie od 1 maja 2019 r.
Wszystkie przedstawione przez resort projekty zostały opublikowane w Rządowym Centrum Legislacji. Są to odpowiednio:

W ww. projektach wprowadzono zmiany o typowo technicznym charakterze wymagającym wykreślenia z dotychczas obowiązujących wzorów dokumentów komórki „REGON” oraz konieczności stawiania pieczęci. W związku z tym, że wprowadzono jedynie zmiany techniczne wynikające z wejścia w życie innych przepisów projekty ww. rozporządzeń nie będą przedmiotem konsultacji publicznych i opiniowania.