W związku z ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) naborem na Ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR), zachęcamy wszystkich zainteresowanych do składania wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów. NCBiR szczególnie poszukuje osób posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie rynków kapitałowych, aktualnych trendów makroekonomicznych, funkcjonowania spółek technologicznych. Zainteresowani powinni zapoznać się z zasadami naboru kandydatów oraz ogólnymi warunkami opublikowanymi przez NCBiR.