Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) kontynuuje cykl spotkań „NCBR dla Firm. Wsparcie przedsiębiorców z POIR” (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój), podczas których przedsiębiorcy i przedstawiciele jednostek naukowych mogą zdobyć wiedzę i umiejętności przydatne w aplikowaniu o środki na realizację innowacyjnych projektów. Najbliższe spotkania odbędą się: 4 kwietnia 2019 roku w Kielcach, 10 kwietnia 2019 roku w Olsztynie i 11 kwietnia 2019 roku w Toruniu.

W trakcie warsztatów eksperci NCBR zaprezentują możliwości uzyskania dofinansowania dla projektów, które pozwolą na wprowadzenie nowatorskich rozwiązań lub udoskonalenie już istniejących produktów czy usług. Więcej informacji oraz harmonogram warsztatów znajduje się na stronie NCBR dla Firm.