W dniu 25 marca 2019 r. Narodowe Centrum Badan i Rozwoju (NCBiR) rozpoczęło nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Photonics21 Mirror Group na zasadach inicjatywy EUREKA. Są to projekty współpracy międzynarodowej, więc muszą w nich uczestniczyć przynajmniej dwa niezależne podmioty z dwóch różnych państw członkowskich Photonics21 Mirror Group, tj. z: Niemiec, Austrii, Polski, Szwajcarii, Francji, Izraela i Wielkiej Brytanii.

Projekty muszą mieć cywilny cel i być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi. Ich tematyka powinna dotyczyć przynajmniej jednej z niżej wymienionych technologii i dziedzin przemysłu:

a) technologie fotoniczne będące przedmiotem konkursu obejmują w szczególności (ale nie wyłącznie): obróbkę laserową, wytwarzanie addytywne, selektywne spiekanie laserowe, utwardzanie fotoniczne, sterowanie procesem optycznym/technologia analityczna procesu (PAT), wykrywanie optyczne 3D i obrazowanie, w tym obrazowanie spektralne i hiperspektralne, obrazowanie fal milimetrowych i LiDAR, litografię (foto-, stereo-, laserową);

b) sektory przemysłu obejmują w szczególności (ale nie wyłącznie): elementy elektroniczne i komputerowe, inżynierię elektromechaniczną, transport i produkcję samochodów, w tym przeznaczonych dla celów współzawodnictwa sportowego, lotnictwo i przemysł lotniczy, materiałowy, chemiczny i farmaceutyczny, przemysł kontroli żywności, inżynierię bezpieczeństwa i jakości oraz technologię produkcji.

Więcej informacji na temat zasad dofinansowania przez NBCR tych projektów znajdą Państwo w opracowanym przez NCBR dokumencie. Nabór zostanie zamknięty 25 lipca 2019 roku.