Komitet Stałych Przedstawicieli (COREPER) w dniu 15.02.2019 r. zatwierdził kompromisowy tekst projektu w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów* wypracowany przez Radę Unii Europejskiej i Parlament Europejski.

Nowe przepisy mają poprawić funkcjonowanie rynku wewnętrznego i zapewnić, by do obywateli trafiały wyłącznie produkty spełniające stosowne wymogi. Niespełniające wymogów produkty wprowadzane na rynek UE zakłócają konkurencję i stanowią zagrożenie dla konsumentów i użytkowników końcowych.

*Rozporządzenie o nadzorze rynku i zgodności z wymogami jest jednym z elementów tzw. pakietu towarowego.