W dniu 01.02.2019 r. weszła w życie Umowa o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią. Liberalizacja handlu dotyczy oczywiście tylko takich towarów, które mogą być uważane za pochodzące odpowiednio z UE lub z Japonii (tzw. produkty pochodzące). Dla określania pochodzenia towarów służy Rozdział 3 Umowy (Reguły pochodzenia i procedury dotyczące pochodzenia). Warunkiem zastosowania preferencji taryfowych dla przywożonych towarów jest ich bezpośredni przywóz z kraju eksportu do kraju importu, określanym tutaj jako „niezmienność” (artykuł 3.10). Zachęcamy Państwa do zapoznania się z opracowanymi przez Ministerstwo Finansów dokumentem pt.: „Wytyczne dotyczące stosowania reguł pochodzenia w Umowie o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią„. Znajdą tam Państwo wiele ciekawych informacji, które pomogą uniknąć błędów przy sprowadzaniu lub eksporcie towarów z/do Japonii. Wyjaśnienia dotyczące stosowania umowy UE-Japonia można znaleźć także na stronie internetowej Komisji Europejskiej – wyjaśnienia te są dostępne tylko w języku angielskim.