Od 1 stycznia 2019 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące cen transferowych. Przepisy dotyczą zarówno dokumentowania jak i sporządzania informacji o cenach transferowych pomiędzy podmiotami. Nowe regulacje wydał Minister Finansów:

  1. Nowe przepisy w dokumentowaniu cen transferowych. Od 01.01.2019 roku obowiazuje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2479). Rozporzadzenie określa szczegółowy katalog elementów lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych oraz ujednolica polskie wymogi dokumentacyjne ze standardami międzynarodowymi. Zniesiony został dotychczasowy obowiązek wykorzystania w analizie porównawczej danych podmiotów mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dane te były dostępne).
  2. Nowe przepisy o sporządzaniu informacji o cenach transferowych. Od 01.01.2019 roku obowiazuje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2487). Rozporzadzenie nakłada na przedsiębiorców obowiązek sporządzania informacji o cenach transferowych w zakresie transakcji, zawieranych z podmiotami powiązanymi oraz z podmiotami, mającymi siedzibę w tzw. rajach podatkowych, w tym w zakresie stosowanych cen transferowych, jak również w odniesieniu do weryfikacji rynkowego charakteru takich transakcji. Informacje te będą wykorzystane zarówno na cele analityczne – tj., w celu identyfikacji obszarów największego ryzyka zaniżenia dochodu wskutek wystąpienia warunków nierynkowych, jak i cele statystyczne, np. do wykorzystania na potrzeby przyszłych zmian legislacyjnych.