13 grudnia 2018 r. w Wilnie odbyło się spotkanie grupy roboczej WP3 projektu DIGINNO (Digital Innovation Network), w którym uczestniczyli przedstawiciele  Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji będącej partnerem projektu. Grupa Robocza WP3 pracuje nad jedną z wybranych w pierwszym etapie projektu cyfrowych transgranicznych usług publicznych – elektronicznym listem przewozowym (eCMR).

Spotkanie poświęcone było omówieniu zagadnień związanych z tworzeniem wspólnej koncepcji eCMR dla wszystkich państw Regiony Morza Bałtyckiego wychodząc od zapoznania się z obecnym stanem cyfryzacji tej usługi w poszczególnych krajach Regionu.

Na spotkaniu omawiano następujące zagadnienia:

  1. aspekty prawe, istniejące przeszkody do wprowadzenia planowanej e- usługi, a przede wszystkim najważniejsze zagadnienie – ratyfikowanie przez wszystkie kraje Regionu Morza Bałtyckiego Protokołu Dodatkowego do Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów, który obowiązuje od 5 czerwca 2011 roku i dotyczy elektronicznego listu przewozowego. Jest to pierwszy, niezbędny krok do wprowadzenia eCMR.
  2. “As it is” – sytuacja w poszczególnych krajach (Litwa, Łotwa, Estonia, Norwegia, Dania, Polska): stopień zaawansowania we wprowadzaniu eCMR od sytuacji prawnej i zaangażowania czy akceptacji osób/instytucji decyzyjnych po planowane oraz istniejące rozwiązania biznesowe i techniczne. O wstępnym polskim projekcie eCMR mówił p. Marcin Wolak z Instytutu Transportu Lądowego
  3. “To be” – dyskusja nad najważniejszymi problemami, które wymagają rozwiązania, aby eCMR mógł być wprowadzony w Regionie Morze Bałtyckiego.
  • platforma eCMR – model biznesowy
  • identyfikacja (eIDAS) i uwierzytelnianie, integralność treści
  • rozwiązania na bazie nowych technologii, w tym blockchainu
  1. Prezentacja dwóch istniejących zaawansowanych rozwiązań eCMR
  • rozwiązania eCMR z Estonii, która w Regionie Morza Bałtyckiego jest najbardziej zaawansowana we wprowadzaniu eCMR.
  • działającego już w krajach Beneluksu eCMR (platforma Xynaps firmy Pionira), którą przedstawili goście z Belgii (Pionira).

Xynaps jest platformą społeczną umożliwiającą tworzenie bezpiecznych grup roboczych. Umożliwia firmom dzielenie się danymi z partnerami handlowymi, z dostępem do informacji w zależności od uprawnień, w czasie rzeczywistym. Dokument eCMR jest dopasowywany do wersji danego kraju oraz do języka.

Temat będzie kontynuowany podczas kolejnych spotkań Grupy WP3. oncentrować się na kompleksowym rozwiązaniu eCMR dla Regiony Morza Bałtyckiego