13 grudnia 2018 roku, Wiceprezes KIGEiT p. Jarosław Tworóg wraz innymi firmami zrzeszonymi w naszej Izbie, które realizują projekt DIGINNO wziął udział w sesji tematycznej „Polska i cyfrowy region Morza Bałtyckiego” podczas Forum Cyfrowego Rozwoju.

Prezentowaliśmy cele programu DIGINNO. W trakcie panelu Jarosław Tworóg wskazał na konieczność zacieśnienia współpracy przedsiębiorstw regionu w celu przyspieszania procesów transformacji technologicznej przemysłu 4.0.