W dniu 23 listopada 2018 r. w siedzibie KIGEiT odbyło się II otwarte spotkanie zarządu Sekcji. Spotkanie miało na celu wypracowanie stanowiska SDFUR dotyczącego projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących.
Informacje o projekcie znajdują się na stronie  Biuletynu  Informacji  Publicznej  Rządowego  Centrum  Legislacji

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej, w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji oraz warunków używania kas rejestrujących, a także warunków zorganizowania i prowadzeniu serwisu kas, w tym obowiązkowych przeglądów technicznych określonej w art. 111 ust. 7a oraz w art. 145a ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ustawy o VAT.