Z Ministerstwa Finansów otrzymaliśmy do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących (datowany na 05.11.2018). Uzasadnienie projektu wraz oceną skutków regulacji (OSR) i załącznikami znajduje się na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (RCL).


Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej, w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji oraz warunków używania kas rejestrujących, a także warunków zorganizowania i prowadzeniu serwisu kas, w tym obowiązkowych przeglądów technicznych określonej w art. 111 ust. 7a oraz w art. 145a ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ustawy o VAT.

Zapraszamy zainteresowanych do przesyłania uwag i komentarzy do 23 listopada 2018 r. na adres: kigeit@kigeit.org.pl


Wyniki konsultacji: Sekcja Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących (SDFUR) przeprowadziła proces konsultacji w środowisku a wyniki konsultacji zostały przesłane do Ministerstwa Finansów w dniu 26.11.2018 r.