W dniu 7 listopada 2018 r. w siedzibie Telewizji Polsat w Warszawie odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Zgromadzenie Członków Sekcji Sportów Elektronicznych. Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniem zarządu za okres ostatnich 12 miesięcy i upływającej pierwszej kadencji. Następnie udzieliło skwitowania ustępującemu zarządowi i dokonało wyboru nowego zarządu w kadencji 2018-21 w następującym składzie:

Zgromadzenie dokonało wyboru swoich kandydatów do wyborów Rady Izby w kadencji 2018-21 w następującym składzie:

Zgromadzenie określiło zadania dla Sekcji Sportów Elektronicznych na 2018/19 rok.