W dniu 24 października 2018 r. odbyło się czwarte, w kadencji 2017-18, spotkanie zarządu Sekcji Sportów Elektronicznych. Spotkanie poświęcone było podsumowaniu paneli SSE na konferencji PIKE i PGA.
Podjęto również uchwałę o zwołaniu zgromadzenia członków SSE w dn. 7.11.2018 r.