Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzoru formularza sprawozdania.


Aktualnie w przepisach prawa wzór formularza jest określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie woru formularza sprawozdania za rok 2015 i 2016. Powyższe rozporządzenie zostało utrzymane w mocy wyłącznie na 2018 r. co oznacza, że sprawozdania za 2017 r. były przekazywane na dotychczasowym wzorze. W związku z powyższym powstał obowiązek określenia wzoru formularza sprawozdawczego na rok 2019, w którym będą składane dane za rok 2018. Zgodnie z art. 23 7b ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przedsiębiorca, organizacja odzysku opakowań lub organizacja samorządu gospodarczego składają sprawozdanie w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. W związku z tym konieczne jest wydanie ww. rozporządzenia do końca bieżącego roku.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie uwag i komentarzy do 21 września 2018 r. na adres: kigeit@kigeit.org.pl.