KIGEiT wspólnie z firmą A2Z Tax&Legal Matyka i Wspólnicy sp.k. zaprasza Państwa na seminarium podatkowe pt.: „Wydatki na usługi niematerialne od podmiotów powiązanych”, które odbędzie się 26 września 2018 r. (środa) w godzinach od 09:00 do 13:00 w Hotelu Intercontinental w Warszawie przy ul . Emilii Plater 59.

Cel: Celem seminarium jest zapoznanie uczestników z nowymi przepisami i przedstawienie praktycznych działań, które mogą podjąć podatnicy w celu zminimalizowania ryzyka podatkowego związanego z nowymi przepisami.

Temat seminarium: Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków na usługi niematerialne od podmiotów powiązanych. Stosowanie nowych przepisów w praktyce powoduje wiele trudności. Świadczy o tym liczba wydanych interpretacji indywidualnych dotyczących tego zagadnienia. Dodatkowo, Ministerstwo Finansów wydało wyjaśnienia w przedmiocie stosowania nowych przepisów. Wyjaśnienia oraz najciekawsze interpretacje indywidualne będą szczegółowo omawiane na seminarium. W drugiej części omówione zostaną praktyczne aspekty sporządzania dokumentacji cen transferowych dla zakupu usług niematerialnych oraz zostaną omówione korzyści związane z uzyskaniem tzw. APA.
Prelegenci: Anna Łaszczuk i Arkadiusz Żurawicki. Seminarium będzie prowadzone w języku polskim.

Kwestie organizacyjne: Koszt udziału w seminarium to 295,00 zł plus VAT. Dla członków KIGEiT obowiązuje specjalna cena w wysokości 206,00 zł (plus VAT).
RVSP: Zgłoszenia przyjmowane są do 24 września 2018 roku na adres: o.borzuchowska@aztaxlegal.pl lub telefonicznie: 22 690 08 68. Zgłoszenie winno zawierać imiona i nazwiska uczestników, nazwę firmy oraz NIP, a także dane kontaktowe. Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona. Zgłoszenie stanowi podstawę do wystawienia faktury.
Więcej informacji (wraz z szczegółowym programem) znajdą Państwo <tutaj>.