Projekt Digital Innovation Network (DIGINNO)‚ w którym uczestniczy Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji został zaprezentowany 5 września podczas co miesięcznego posiedzenia Konwentu Business Center Club. Spotkanie odbyło się w Pałacu Lubomirskich w Warszawie, a celem prezentacji przedstawionej przez Panią Bożenę Skibicką, wiceprzewodniczącą Konwentu, było pozyskanie partnerów krajowych do współpracy przy tworzeniu wspólnego dla krajów Regionu Morza Bałtyckiego rynku cyfrowego. Projekt spotkał się z pozytywnym odbiorem i zaowocował zgłoszeniem się kilku przedsiębiorców zainteresowanych ułatwieniami we współpracy gospodarczej w Regionie Morza Bałtyckiego.

Dyskusja będzie kontynuowana 14 września podczas wyjazdowego posiedzenia Konwentu, które odbędzie się w Suwałkach w siedzibie firmy Malow oraz w Parku Technologicznym. Tematem spotkania będzie „Nauka i biznes”, a oprócz członków Konwentu BCC udział w nim weźmie także Rektor Politechniki Białostockiej, Profesor Lech Dzienis oraz były wiceminister gospodarki (2007-2014), a obecnie Prezes Parku Technologicznego w Suwałkach, Pan Dariusz Bogdan. Profesor Lech Dzienis jest Przewodniczącym Komisji Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Konwent BCC jest statutowym organem Business Centre Club – prestiżowego klubu biznesu dla przedsiębiorców będącego największą w kraju ustawową organizacją indywidualnych pracodawców. Członkami Konwentu są członkowie BCC, podejmujący aktywnie działania opiniotwórcze oraz operacyjne, do których należą kontakty z komisjami rządowymi i parlamentarnymi, współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi oraz konsultowanie projektów legislacyjnych. W tym zakresie Konwent BCC doradza i współpracuje z Zarządem BCC.