W październiku partnerzy projektu DIGINNO, w tym przedstawiciele KIGEiT spotkali się w Tallinie na dwudniowych warsztatach poświęconych projektowaniu transgranicznych usług cyfrowych. Zdobyta wiedza i umiejętności posłużą im wkrótce do opracowania jednej z czterech modelowych usług cyfrowych.
Celem sesji szkoleniowych było pozyskanie przez partnerów jednolitych podstaw metodycznych niezbędnych do opracowania przykładowych modeli transgranicznych usług cyfrowych. Przy pomocy agencji Velvet zajmującej się projektowaniem strategicznym partnerzy projektu i zaangażowani eksperci przyjrzeli się temu, jak analizować obecną sytuację i znaleźć główne luki, a także jak uwzględniać punkt widzenia użytkownika podczas procesu projektowania nowych rozwiązań.

Wcześniej partnerzy projektu wybrali 4 usługi, na których będą się skupiać:

  • Transgraniczny eCMR – elektroniczne listy przewozowe w transporcie drogowym
  • Rejestracja działalności transgranicznej za pomocą zintegrowanego systemu eIDAS
  • Transgraniczne zdalne procesy Poznaj Swojego Klienta (KYC) w sektorze finansowym
  • Aplikacja transgraniczna eReceipt

Dalsze prace będą kontynuowane w grupach i skupiać się będą na opracowaniu 4 usług pokazowych. Działania te prowadzone będą pod okiem Fundacji Tallinn Science Park Tehnopol. Do procesu włączeni zostaną także eksperci branżowi, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego. Opisy pokazowych modeli oraz studia ich wykonalności zostaną zaprezentowane wiosną 2019 r.

Digitalizacja transgranicznego usług G2B w projekcie DIGINNO
Jednym z głównych punktów zainteresowania projektu DIGINNO jest zwiększenie potencjału i podniesienie świadomości instytucji publicznych, organizacji i przedsiębiorstw w rozwijaniu cyfrowych usług transgranicznych G2B, promowanie ponadnarodowej współpracy poprzez budowanie sieci digitalizacji usług i społeczności G2B, szerzenie wiedzy i podnoszenie świadomości odnośnie przykładów sukcesu, opracowanych przykładowych modeli usług, możliwości i korzyści. Głównym rezultatem prac mają być 4 przykładowe modele transgranicznych usług cyfrowych G2B.