Przedstawiamy najnowsze ostrzeżenie dot. aparatury niskiego napięcia, które pojawiło się w systemie RAPEX:

Alert RAPEX

Numer sprawy A12/0170/18 (raport)

Category Electrical appliances and equipment

Risk level Serious risk

Product user Consumer

Product Surge protection device

Brand LCTEC