Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zaprasza w dniu 6 marca 2018 r. o godzinie 12:00 do Hotelu Hilton w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 63 do sali MR1 na IV edycję warsztatów w ramach realizowanego projektu Green Power Electronics.

Szczegółowe informacje o czwartej edycji warsztatów znajdą Państwo <tutaj>. W wyniku pierwszych trzech edycji warsztatów, powstała scalona wersja roadmapy technologicznej i regionalnej, opisująca postępy we wdrażaniu zaawansowanej energoelektroniki w rejonie Morza Bałtyckiego. Uwzględnia ona poprzednie wnioski z konsultacji z przedsiębiorcami i przedstawicielami nauki. Podczas czwartej edycji warsztatów zaprezentujemy scaloną wersję roadmapy (do pobrania: <tutaj>), do której można nadal zgłaszać uwagi. Przedstawimy także postępy we wdrażaniu programów pilotażowych, realizowanych obecnie przez członków konsorcjum.
Zachęcamy do aktywnego udziału w pracach projektowych w celu pogłębienia wymiany wiedzy i doświadczeń oraz możliwości konsultowania kwestii technologicznych z ekspertami międzynarodowymi.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zgłoszenia z podaniem: imienia i nazwiska, nazwy firmy, stanowiska oraz adresu e-mail, (na który prześlemy potwierdzenie udziału w spotkaniu) należy przesłać na adres: kigeit@kigeit.org.pl w terminie do 28.02.2018 roku do godz. 15:00. Ze względu na ograniczenia sali informujemy, że potwierdzenia będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń.