Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji realizując projekt Green Power Electronics zebrała opinie od polskich przedsiębiorców i przekazała je jako wkład od regionalnych partnerów projektu w regionie Morza Bałtyckiego dotyczący istotnych czynników wpływających na możliwość wdrożenia nowoczesnych technik i technologii w zakresie zaawansowanej elektroenergetyki w firmach i gospodarce.  Na tej podstawie powstała nowa wersja „REGIONAL MAPPING OF THE SECTORIAL SPECIALIZATION FOR DIFFERENT BALTIC SEA REGION COUNTRIES/REGIONS„. Część poświęcona Polsce rozpoczyna się od strony 17.