W dniu 25 stycznia 2018 r. odbyło się pierwsze, w kadencji 2017-18, otwarte spotkanie zarządu Sekcji Sportów Elektronicznych, poświęcone głównie omówieniu propozycji tematów do realizacji w 2018 r.

Na spotkaniu zdecydowano o przyjęciu do Sekcji trzech nowych firm: Illuminar Sp. z o.o., Blue Technology sp z o.o. (HYPERBOOK), Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny, których przedstawiciele, byli gośćmi spotkania zarządu i przedstawili zebranym swoje firmy.
Na spotkaniu zdecydowano o powołaniu zespołów roboczych do prac w poszczególnych działaniach. Przewodnicząca Agnieszka Piech zwróciła się się z prośbą do Członków, którzy będą zainteresowani pracą w zespołach roboczych, o wpisywanie się w poszczególne tematy oraz o zgłaszanie koordynatorów do poszczególnych grup roboczych.