W dniu 28 września 2016 r. w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Założycielskie Sekcji Elektroniki Azotkowej KIGEiT. Sekcję założyło 5 firm – członków KIGEiT.

Zebrani przyjęli regulamin sekcji i wybrali 3-osobowy zarząd w składzie:

  • Robert Dwiliński – przewodniczący,
  • Sylwester Porowski – wiceprzewodniczący,
  • Mariusz Sochacki – sekretarz.