Opublikowano nową Ustawę o efektywności energetycznej. Z dniem 1 października 2016 r. wejdą w życie przepisy nowej ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U 2016, poz. 831) implementujące zapisy dyrektywy 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, które zastąpią obecne regulacje w obszarze efektywności energetycznej z 15 kwietnia 2011 r. Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku nakłada obowiązek wykonywania okresowego audytu energetycznego w dużych przedsiębiorstwach działających na terenie Polski. Audyt energetyczny powinien być przeprowadzony raz na 4 lata. Obowiązek ten wynika z zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE.  Dzięki przeprowadzeniu audytu energetycznego przedsiębiorstwo uzyska informację o możliwościach oszczędności energii. W Ustawie zrezygnowano z przeprowadzania przetargu, na podstawie którego Prezes URE dokonywał wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Więcej na stronach Ministerstwa Energii http://www.mg.gov.pl/Energetyka/Efektywnosc+energetyczna