Od 1 stycznia 2016 obowiązuje w Polsce nowa Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, która transponuje dyrektywę WEEE2 z 2012 roku (nr 2012/19/UE). Ustawa wprowadza wiele zmian m.in. podwyższone obowiązki zbierania i przetwarzania ZSEE – 65% masy od 2021 roku, nowy podział na 6 grup ZSEE od 2018 roku, a także obowiązek bezpłatnej zbiórki ZSEE w miejsc dostawy nowego sprzętu (zasada 1:1). Tekst ustawy z dn. 11 września 2015 r. o ZSEE <tutaj>