Dnia 16 września 2015 r. w siedzibie KIGEiT odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków SEiP KIGEiT.

Zgromadzenie przyjęło plan działań na najbliższy rok i ustaliło budżet funduszu celowego sekcji oraz dokonało wyboru swoich kandydatów do wyborów Rady Izby w kadencji 2015-18 w następującym składzie:

  • Damian Lindner – Energetyczne Centrum S.A.
  • Paweł Owczarski – Polski Prąd S.A.