KIGEiT informuje,że trwają konsultacje trzech rozporządzeń Ministra Środowiska do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Na stronach RCL znajdą Państwo projekty następujących rozporządzeń Ministra Środowiska:

 w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego <tutaj>
Projekt rozporządzenia, uzasadnienie, OSR <tutaj>
–  w sprawie funkcjonowania bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami <tutaj>
Projekt rozporządzenia, uzasadnienie, OSR <tutaj>
–  w sprawie wzorów rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami <tutaj>
Projekt rozporządzenia, uzasadnienie, OSR <tutaj>
Wszelkie Państwa uwagi do ww. projektów prosimy o przesyłanie na adres mailowy KIGEiT do dnia 24.04.2015 r.