Uprzejmie informujemy, że Izba otrzymała z Krajowej Izby Gospodarczej, prośbę o opinię projektu wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji w sprawie projektu rozporządzenia Ministerstw Gospodarki w sprawie udzielania pomocy finansowej na centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Postęp prac legislacyjnych nad projektem znajdą Państwo na stronach Rządowego Centrum Legislacji <tutaj>.

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag do w/w. projektu rozporządzenia w terminie do 09.02.2015 r. również w wersji elektronicznej (edytowalnej) na adres naszej Izby kigeit@kigeit.org.pl lub bezpośrednio do MG na adres: aleksandra.ciok-pachecka@mg.gov.pl.

Prosimy o przekazanie tej informacji do osób zainteresowanych tematem w Waszej firmie.