W dniu  10 lipca 2014 r. w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Założycielskie Sekcji Energii i Paliw KIGEiT.

Sekcję założyło  12 firm – członków KIGEiT.

Zebrani przyjęli regulamin sekcji i wybrali 3-osobowy zarząd w składzie:

  • Radosław Fotyga  (Novum) – Przewodniczący
  • Waldemar Gałkiewicz (Green) – Wiceprzewodniczący
  • Jerzy Miszczak (Energia dla Firm) – Sekretarz