W dniu 11 czerwca 2014 r. w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Założycielskie Sekcji Ochrony Własności Intelektualnej KIGEiT.

Sekcję założyło 14 firm – członków KIGEiT.

Zebrani przyjęli regulamin sekcji i wybrali 3-osobowy zarząd w składzie:

Teresa Wierzbowska – przewodnicząca,

Marek Szydłowski – wiceprzewodniczący,

Andrzej Zarębski – sekretarz.