SCORING MODEL- Kontynuacja projektu

Wydawany przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) certyfikat Zaufanego Europejskiego Dostawcy jest kontynuacją projektu rozpoczętego 1 kwietnia 2010 roku i finansowanego z funduszy europejskich: “Wykorzystanie modeli scoringowych, w celu zwiększenia efektywności zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach, w oparciu o doświadczenia z bankowości”. Dzięki zrealizowaniu tego projektu KIGEiT zyskał narzędzia umożliwiające szybką weryfikację wiarygodności przedsiębiorstw, co pozwoliło na wdrożenie programu wydawania certyfikatów “Zaufany Europejski Dostawca”.

Przeprowadzone przez nas badania, obserwacja rynku oraz konsultacje z przedsiębiorcami pokazały, że brakuje miejsca gdzie firmy mogą pozytywnie ocenić swoją współpracę z innymi. Istnieje dużo projektów zbierających negatywne opinie, takich jak KRD czy BIG, oraz takich, których certyfikowanie wiąże się w głównej mierze z opłaceniem abonamentu, jak np. Rzetelna Firma. Natomiast nasz projekt, umożliwia szybkie stwierdzenie, czy przedsiębiorstwo wywiązuje się poprawnie ze swoich zleceń. Z myślą o prezentacji zbioru pozytywnych dokonań firmy powstał portal zaufanydostawca.eu. Każdy zarejestrowany może prezentować swoje statystyki dotyczące ilości pozytywnych opinii o swojej firmie.

Celem projektu jest:

 • szybka i bezpłatna weryfikacja wiarygodności przedsiębiorstwa zrzeszonego w programie
 • przedstawienie pozytywnego wizerunku polskiego biznesu
 • stworzenie otwartej bazy danych przedsiębiorców zawierającej pozytywne opinie
 • stworzenie certyfikatu, którego otrzymanie wiąże się z potwierdzeniem wiarygodności przez swoich partnerów biznesowych
 • ograniczenie ryzyka podczas nawiązywania kontaktów biznesowych z nowymi kontrahentami.

Linki:

Zaufany dostawca 

Zapraszamy na stronę projektu.

Biuletyn informacyjny projektu.


01/04/2010

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji rozpoczęła 1 kwietnia 2010r. realizację projektu „Wykorzystanie modeli scoringowych, w celu zwiększenia efektywności zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach, w oparciu o doświadczenia z bankowości” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG 2007-13), działanie 5.2 – Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym.

CEL PROJEKTU:

Niniejszy projekt ma na celu zbudowanie i uruchomienie usług o charakterze proinnowacyjnym obejmujących udostępnienie przedsiębiorstwom narzędzi informatycznych wykorzystujących zaawansowaną statystykę (modele scoringowe) do:

 • zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej,
 • optymalnego doboru kontrahentów.

W efekcie, poprzez skuteczne zarządzanie ryzykiem biznesowym, usługi te pomogą przedsiębiorstwom ograniczyć koszty działalności i podnieść ich konkurencyjność na rynku.

CELE ETAPOWE / OCZEKIWANE REZULTATY PROJEKTU:

 • zebranie niezbędnych danych poprzez badanie ankietowe przedsiębiorstw i stworzenie procedury budowy optymalnych modeli scoringowych na potrzeby przedsiębiorstw,
 • stworzenie aplikacji obsługującej model scoringowy, łatwo adaptowalnej dla przedsiębiorstwa,
 • stworzenie platformy usług w modelu SaaS (Software as a Service), wykorzystujących opracowane modele scoringowe i aplikację obsługującą je,
 • pilotażowe zaimplementowanie usług w wybranych przedsiębiorstwach,
 • zbudowanie oferty usług o charakterze proinnowacyjnym, których celem będzie powszechne udostępnienie przedsiębiorstwom technologii modeli scoringowych, znanej dotychczas jedynie w sektorze bankowości,
 • zbudowanie świadomości wśród polskich przedsiębiorstw o korzyściach płynących z zastosowania rozwiązań statystycznych do zarządzania ryzykiem (w tym o możliwościach wykorzystania modeli scoringowych do ograniczenia kosztów przedsiębiorstw oraz optymalnego doboru kontrahentów), poprzez przeprowadzenie cyklu spotkań i seminariów o tej tematyce, opracowanie materiałów szkoleniowych i szkoleń e-learningowych oraz udostępnianie wiedzy na stronie www,
 • dostępnienie wytworzonych w projekcie usług przedsiębiorstwom.

ARCHIWUM PRZETARGÓW  ORGANIZOWANYCH  W  RAMACH   PROJEKTU    >>>>>>


POZOSTAŁE INFORMACJE O PROJEKCIE:

Realizacja projektu: 1.04.2010 – 31.03.2013,
Całkowity budżet: 4.154.448 złotych (100% dofinansowania)

Koordynator: KIGEiT, https://kigeit.org.pl

Kontakt: scoring@kigeit.org.pl