Przetargi SCORING Model- archiwum

ARCHIWUM  PRZETARGÓW ORGANIZOWANYCH  W PROJEKCIE SCORING


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 9

Data 22-01-2013 

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zaprasza do składnia ofert na:

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych projektu według załączonej specyfikacji (zał. nr 1). Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według wzoru określonego w załączniku nr 2. Załączniki 1 i 2 dostępne po zgłoszeniu się firmy.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi spośród ofert złożonych do dnia 08.02.2013 r. Kryteriami wyboru oferty są:1. Cena.2. W przypadku ofert o tej samej cenie decydować będzie kolejno:

 • kompletność oferty (tj. oferty cząstkowe będą brane pod uwagę w drugiej kolejności),

 • doświadczenie oferenta w prowadzeniu działań o charakterze podobnym do zadeklarowanych w ofercie.

Ofertę prosimy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą; faksem albo drogą mailową na adres: kigeit@kigeit.org.pl


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 8

Data 14-01-2013

W imieniu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, która pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt pt. „Modele scoringowe…” zapraszam do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie zewnętrznego Audytu ww. projektu – według załączonej specyfikacji (zał. nr 1). Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według wzoru określonego w załączniku nr 2. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi spośród ofert złożonych do dnia 31.01.2013 r. Kryteriami wyboru oferty są:1. Cena.2. W przypadku ofert o tej samej cenie decydować będzie kolejno:

 • kompletność oferty (tj. oferty cząstkowe będą brane pod uwagę w drugiej kolejności),

 • doświadczenie oferenta w prowadzeniu działań o charakterze podobnym do zadeklarowanych w ofercie.

ZAŁĄCZNIK NR 1       ZAŁĄCZNIK NR 2

Ofertę proszę złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą; faksem albo drogą mailową na adres: kigeit@kigeit.org.pl


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 7

Data: 29-11-2011

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zaprasza do składnia ofert na:

Przedmiot zamówienia: wykonanie prac programistycznych w projekcie, w okresie styczeń 2012– marzec 2013. według dostępnej w KIGEiT specyfikacji (zał. nr 1). Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według wzoru określonego w załączniku nr 2. Załączniki 1 i 2 dostępne po zgłoszeniu się firmy.

Kryteriami wyboru oferty są:

1. Cena.

2. W przypadku ofert o tej samej cenie decydować będzie kolejno:

 • kompletność oferty (tj. oferty cząstkowe będą brane pod uwagę w drugiej kolejności),

 • doświadczenie oferenta w prowadzeniu działań o charakterze podobnym do zadeklarowanych w ofercie.

Termin składania ofert: Oferty należy składać w terminie do dnia 18 grudnia 2011 r. na adres e-mail monika.kusowska@kigeit.org.pl lub kigeit@kigeit.org.pl

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 022 8510309 lub 022 8406522


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 6

Data: 08-11-2011

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zaprasza do składania ofert na:

Przedmiot zamówienia: Kierownik Rozwoju Produktu(umowa cywilnoprawna na okres styczeń 2012r. –marzec 2013)

W przypadku zainteresowania prosimy o przedstawienie Państwa propozycji zatrudnienia z podaniem następujących danych:

– minimalnej stawki miesięcznej brutto z tytułu wynagrodzenia na proponowanym stanowisku,

– CV lub informację w zakresie spełnienia wymagań KIGEiT (jak poniżej)

Zakres obowiązków i wymagania dot. kandydata

1.      Zakres obowiązków:

 • prowadzenie polityki produktu,
 • analiza potrzeb rynku i projektowanie zmian w systemie aplikacja-model scoringowy, dostosowujących do oczekiwań rynku,
 • kontrola systemu pod kątem wdrażania nowych rozwiązań (ze szczeg. uwzględnieniem bezpieczeństwa danych),
 • przygotowywanie kampanii marketingowych oraz organizacji spotkań informacyjnych we współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

2.      Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • posiadana wiedza i doświadczenie zawodowe  w zakresie technologii ICT,
 • praktyczna znajomość zagadnień prowadzenia działań rozwojowych,
 • umiejętność analitycznego myślenia i dokumentowania rozwiązań,
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzkim i współpracy z podmiotami zewnętrznymi,
 • kreatywność, samodzielność i inicjatywa

Kryterium wyboru oferty jest: kwota wynagrodzenia miesięcznego pod warunkiem spełnienia wymagań podanych w pkt. 2.

Termin składania ofert: Oferty należy składać w terminie do dnia 24 listopada 2011 r. na adres e-mail stefan.kaminski@kigeit.org.pl lub osobiście w siedzibie Izby. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 022 8510309 lub 022 8406522


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 5

Data: 08-11-2011

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zaprasza do składania ofert na:

Przedmiot zamówienia: Kierownik Działu Aplikacji (umowa cywilnoprawna na okres styczeń 2012r. –marzec 2013)

W przypadku zainteresowania prosimy o przedstawienie Państwa propozycji zatrudnienia z podaniem następujących danych:

 • minimalnej stawki miesięcznej brutto z tytułu wynagrodzenia na proponowanym stanowisku,
 • CV lub informację w zakresie spełnienia wymagań KIGEiT (jak poniżej)

Zakres obowiązków i wymagania dot. kandydata

1  Zakres obowiązków:

 • nadzór nad pracami zespołów: Help Desk i Programistycznym,
 • współudział w pracach analityczno-programistycznych,
 • kontrola i zapewnienie odpowiedniej przepustowości systemów informatycznych,
 • kontrola jakości obsługi posprzedażnej,
 • udział w przeprowadzaniu wdrożeń.

2        Wymagania

 • kierunkowe wykształcenie (uczelnia techniczna lub ekonomiczna),
 • posiadana wiedza i doświadczenie zawodowe z dziedziny technologii informatycznych,
 • praktyczna wiedza w zakresie projektowania systemów informatycznych i tworzenia oprogramowania,
 • umiejętność organizowania pracy i współpracy w zespole

Kryterium wyboru oferty jest: kwota wynagrodzenia miesięcznego pod warunkiem spełnienia wymagań podanych w pkt. 2.

Termin składania ofert: Oferty należy składać w terminie do dnia 24 listopada 2011 r. na adres e-mail stefan.kaminski@kigeit.org.pl lub osobiście w siedzibie Izby. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 022 8510309 lub 022 8406522


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 4

Data: 20-10-2011

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zaprasza do składania ofert na:

Przedmiot zamówienia: Kierownik Merytoryczny Projektu (pełen etat na okres: styczeń 2012-marzec 2013)

W przypadku zainteresowania prosimy o przedstawienie Państwa propozycji zatrudnienia z podaniem następujących danych:

– minimalnej stawki miesięcznej brutto z tytułu wynagrodzenia na proponowanym stanowisku,

– cv lub informację w zakresie spełnienia wymagań KIGEiT (jak poniżej)

Zakres obowiązków i wymagania dot. kandydata

1        Zakres obowiązków:

 • koordynacja prac biura produktu oraz działu aplikacji w ramach projektu scoringowego,
 • nadzór nad terminową realizacją zadań merytorycznych w projekcie,
 • analiza efektywności rozwoju systemu scoringowego i wytyczanie kierunków nowego roz-woju,
 • akceptacja nowych, kolejnych wersji modeli scoringowych,
 • ustalanie terminu walidacji modeli scoringowych,
 • wyznaczanie głównych kierunków rozwoju aplikacji i jej funkcjonalności,
 • udział w przeprowadzaniu wdrożeń w przedsiębiorstwach.

2 Wymagania:

 • posiadane kierunkowe wykształcenie (uczelnia techniczna lub ekonomiczna),
 • posiadana specjalistyczna wiedza z dziedziny zarządzania ryzykiem,
 • doświadczenie w budowie modeli scoringowych,
 • staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzkim,

Pożądane: staż pracy w bankowości na stanowisku kierowniczym w zakresie zarządzaniem ryzykiem kredytowym lub rynkowym w zakresie modelowania.

Kryterium wyboru oferty jest: kwota wynagrodzenia miesięcznego pod warunkiem spełnienia wymagań podanych w pkt. 2.

Termin składania ofert: Oferty należy składać w terminie do dnia 7 listopada 2011 r. na adres e-mail stefan.kaminski@kigeit.org.pl lub osobiście w siedzibie Izby. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 022 8510309 lub 022 8406522


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 3

data 02-04-2010

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zaprasza do składnia ofert na:

Przedmiot zamówienia: wykonanie działań objętych projektem według dostępnej w KIGEiT specyfikacji (zał. nr 3) i na warunkach określonych we wzorze umowy (zał. nr 1).Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według wzoru określonego w załączniku nr 2, zaznaczając tematy działań które chcecie Państwo realizować poprzez wpisanie ceny i podając cenę sumaryczną za zrealizowanie zaznaczonych działań. Załączniki 1,2 i 3 dostępne po zgłoszeniu się firmy. Termin składania ofert: Oferty należy składać w terminie do dnia 12 kwietnia 2010 r. na adres e-mail monika.kusowska@kigeit.org.pl lub kigeit@kigeit.org.pl. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 022 8510309 lub 022 8406522


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 2

data 15-03-2010

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zaprasza do składnia ofert na:
Przedmiot zamówienia: zakup urządzeń według poniższej specyfikacji:

lp

Nazwa towaru

szt.

1.

Bizhub C253 Konica Minolta

1

2.

Notebook Sony VAIO F11Z1E i7-720M 16,4″ 8GB 500GB z nagrywarką Blue-Ray, Win 7

2

3.

Komputer PC (procesor Core i7, HDD 1 TB, RAM 8 GB)

2

4.

Projektor PLC-XU305 Sanyo

1

5.

Pilot Wi-fi do projektora PLC-XU305 Sanyo

1

6.

Oprogramowanie Adobe Acrobat Prof. v.9

2

7.

Oprogramowanie MS Office 2007 Prof box

5

8.

Oprogramowanie SAS 9.1 z pakietem Analytic

3

9.

Oprogramowanie SQL Server 2000

1

10.

Oprogramowanie MS Visual Studio Pro

1

Termin składania ofert: Oferty należy składać w terminie do dnia 25 marca 2010 roku o godzinie 16:00. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub nieobejmujących pełnej specyfikacji. Oferty należy składać na adres e-mail monika.kusowska@kigeit.org.pl lub kigeit@kigeit.org.pl .

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 022 8510309 lub 022 8406522


 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 1

data 01-03-2010

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zaprasza do składania ofert na:

Przedmiot zamówienia: leasing urządzeń komputerowych i oprogramowania o łącznej wartości 72.792 zł

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
Oferta leasingowa na ww. przedmiot zamówienia powinna trwać i obejmować okres 36 miesięcy. Opłata wstępna nie może przekroczyć 40% wartości zakupionego sprzętu.

Termin składania ofert: Oferty należy składać w terminie do dnia 15 marca 2010 r. na adres e-mail monika.kusowska@kigeit.org.pl lub kigeit@kigeit.org.pl . W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 022 8510309 lub 022 8406522


POZOSTAŁE INFORMACJE O PROJEKCIE:

Realizacja projektu: 1.04.2010 – 31.03.2013,
Całkowity budżet: 4.154.448 złotych (100% dofinansowania)
Koordynator: KIGEiT, https://kigeit.org.pl


dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
(POIG 2007-13), działanie 5.2 – Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym.