Archives

Funkcja w KIGEiT: Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji Zamierzenia w KIGEiT: Kontynuowanie dalszego rozwoju Izby. Umacnianie pozycji KIGEiT w kontaktach z administracją rządową ...
Czytaj więcej